Svařované pletivo na plot | kalkulace

Co se zde dozvíte?

→ Jak vybrat příslušenství ✓
→ Kolik čeho koupit ✓

Nechce se vám počítat? Poptejte zdarma a nezávazně kalkulaci materiálu (nebo i montáže) skrze jednoduchý poptávkový formulář.

Kalkulace materiálu a výběr vhodného příslušenství pro svařované pletivo

Svařované pletivo s okem 50 x 50 mm, v zelené barvě, poplastované.

Příslušenství pro montáž na sloupky s prolisem:

 • sloupky s prolisem 48 (50) mm
 • spony Bekaclip
 • kleště Bekaclip
 • vázací drát (pouze pár metrů)
 • kleště krepovací

Na klasické kulaté sloupky:

 • sloupky kulaté 48 mm
 • příchytky
 • vázací drát
 • krepovací kleště

 

Pro správný výběr a kalkulaci příslušenství je potřeba znát základní principy montáže. Začneme výběrem sloupků. Od toho se následně odvíjí i dva rozdílné typy komponentů/příslušenství.

Urychleme to

Pokud jste již četli článek o kalkulaci materiálu pro plot ze čtyřhranného pletiva, máte těžší část za sebou. Principy montáže jsou totiž zcela totožné (rozestup sloupků, výška sloupků a vzpěr, jejich počet).

Jediný rozdíl je v typech sloupků a uchycení pletiva – o tom více hned v následující kapitole.

Svařované pletivo s okem 50 x 50 mm, v zelené barvě, poplastované (detailní záběr na strukturu pletiva).

Sloupky

 • Sloupky s prolisem (s montážní lištou)
 • Klasické kulaté sloupky
Porovnání plotových sloupků pro svařované pletivo – sloupky s prolisem / klasické kulaté sloupky.

Základní rozdíly

 • Sloupky s prolisem jsou pevnější.
 • Sloupky s prolisem se snáze a rychleji montují.
 • Klasické kulaté sloupky jsou levnější.

Více o tom, jakou variantu zvolit, se dočtete v předchozím článku.

Svařované pletivo obecně

 • Svařované pletivo je samonosné.
 • Není proto potřeba používat napínací dráty, opasky nebo napínáky (ráčny).

Pletivo se vypíná pouze pomocí krepovacích kleští a jediné co je potřeba pro uchycení na sloupky jsou spony nebo příchytky.

Sloupky s prolisem

Pro stavbu plotu na sloupky s prolisem bude potřeba:

 • svařované pletivo,
 • sloupky s prolisem,
 • ocelové spony,
 • speciální kleště s vybráním (s drážkou pro spony),
 • krepovací kleště,
 • vázací drát (pouze pár metrů).

Vázací drát využijete pouze na uchycení pletiva ke vzpěrám, aby pletivo při poryvech větru tzv. „necinkalo“.

Svařované pletivo s okem 50 x 100 mm, v antracitové barvě, poplastované – detail uchycení na sloupek s prolisem (na montážní lištu) pomocí nerezových spon.

Rozložení spon

Na počáteční a koncové sloupky, které budou opatřeny vzpěrami a na kterých je pletivo přichyceno, se dává spona na každé oko. Tedy počet spon se na sloupku rovná počtu řad ok.

Na průběžné sloupky, které pletivo pouze míjí, postačí spona ob několik ok. Zde neexistuje přesné číslo. Na 1 metr výšky pletiva bychom použili minimálně 4-5 spon. Avšak čím více tím lépe.

Svařované pletivo – rozložení ocelových spon na sloupcích s prolisem

My doporučujeme na průběžné sloupky:

 • Pletivo s obdélníkovými oky (50 x 100 mm) – spony ob 1 oko až ob 3 oka.
 • Pletivo se čtvercovými oky (50 x 50 mm) – spony ob 1 oko až ob 5 ok.

Méně spon = pletivo se může prohýbat, pokud se o plot někdo opře.
Více spon = o něco vyšší náklady na montáž.

Kulaté sloupky

Ke kulatým sloupkům pletivo přichycujeme pomocí příchytek. Většinou jsou příchytky označovány jako příchytky na napínací drát, jelikož jsou primárně určené k uchycení napínacího drátu čtyřhranného pletiva.

Pro montáž je potřeba:

 • svařované pletivo,
 • kulaté sloupky 48 mm,
 • příchytky klasické/strong,
 • vázací drát.

Rozložení příchytek

Platí stejný počet jako u spon. Na sloupky počáteční/koncové dáváte příchytku na každé oko!

Na průběžné sloupky (které pletivo pouze míjí) můžete umístit příchytky ob několik ok.

 • Pletivo s obdélníkovými oky (50 x 100 mm) – příchytka ob 1 oko až ob 3 oka.
 • Pletivo se čtvercovými oky (50 x 50 mm) – příchytka ob 1 oko až ob 5 ok.

 

Svařované pletivo s okem 50 x 50 mm, v zelené barvě, poplastované – detail uchycení na klasický kulatý sloupek pomocí příchytek na ND.

Typy příchytek

Pozor však na pevnost. Oproti sponám jsou příchytky méně kvalitní řešení. Obecně existují 2 druhy příchytek.

 • Běžné celoplastové příchytky (levnější).
 • Kovové s plastovou vložkou (pevnější).

Doporučené použití:

 • Celoplastové příchytky doporučujeme spíše na průběžné sloupky.
 • Kovové příchytky (označované jako „strong“) jsou vhodné zejména na sloupky počáteční nebo koncové (vydrží vypínání pletiva).

Vázací drát

Dále pletivo můžete připevnit k počátečnímu i koncovému sloupku pomocí kusu vázacího drátu. Lze také použít pouze vázací drát, bez příchytek. My ale doporučujeme kombinovat vždy spolu s příchytkami.

Nyní si řekneme něco k:

 • počtu vzpěr,
 • délce vzpěr,
 • délce sloupků.

Díky tomu následně budete schopni určit počet spon či příchytek.

Základní principy montáže a kalkulace

Ještě jednou zopakujeme. Pokud jste již četli článek o kalkulaci komponentů na čtyřhranné pletivo a umíte si určit počet a délku vzpěr/sloupků, tak už víte vše potřebné pro výpočet.

V opačném případě, pokračujte ve čtení níže.

Základní principy

Při vypínání svařovaného pletiva je vyvíjen silný tah na sloupky, ke kterým je pletivo uchyceno (nikoliv na sloupky, které pletivo pouze míjí). Je proto potřeba tyto sloupky podepřít vzpěrami.

Sloupky počáteční/koncové
 • Jsou to sloupky opatřené vzpěrami.
 • Pletivo je na nich ukončeno.
Sloupky průběžné
 • Jsou to sloupky, které pletivo pouze míjí.
 • Není potřeba je podepírat vzpěrami.
Svařované pletivo - základní principy montáže - změny směru oplocení a použití vzpěr | Pletipedie.cz

Kdy umisťujeme vzpěry a kdy přerušujeme pletivo?

Pletivo je vždy vypnuté v jedné rovině, přímce. Kdykoliv oplocení mění směr, ať již nahoru, dolů, doprava či doleva, tak je potřeba v tomto bodě pletivo ukončit a uchytit na sloupku. Následně, na ten stejný sloupek, přichytíte nový kus pletiva a pokračujete jiným směrem. Takovýto sloupek pak bude opatřen 2 vzpěrami (každá ve směru pletiva).

Stejné pravidlo platí, pokud máme delší rovný plotový úsek. Po každých 20-25 metrech je potřeba pletivo na sloupku ukončit a pokračovat novým kusem pletiva (sloupek opět bude podepřen vzpěrami).

1 vzpěra bude samozřejmě také na úplném začátku oplocení a 1 vzpěra na jeho úplném konci.

Problém se střihem pletiva

Svařované pletivo se většinou prodává buď v 15 nebo 25metrových rolích. Tomu je potřeba přizpůsobit i místa přerušení (střih pletiva a uchycení na sloupky se vzpěrami).

Například:

 • 30 metrů jedna rovná strana pozemku = použijete 2 role po 15 metrech.
 • 50 metrů strana = 25 + 25 metrů role.

Co ale třeba u 40 metrů rovné strany?

 • Řešení A) 40 metrů strana = koupit 15 + 25 metrů a přerušení (sloupek se vzpěrami) nebude přesně v půlce.
 • Řešení B) 40 metrů strana = 25 + 25 role, pletivo seříznout na 20 a 20 metrů.
 • Řešení C) 40 metrů strana = koupit 15 + 25 metrů, 25 m roli rozdělit na 15 a 10 metrů. Bude ale potřeba mít jeden sloupek se vzpěrami navíc.

Varianta A = nejlevnější řešení
Varianta B = nejvíce vzhledné
Varianta C = nejvíce stabilní řešení

Jinými slovy, vždy je potřeba si prvně dobře rozvrhnout počet stran a potřebný počet metrů pletiva. To je důvod, proč většina „online kalkulátorů“ oplocení nemůže fungovat přesně a proč je potřeba buďto vše nastudovat, případně poptat kalkulaci.

Modelový příklad a kalkulace vzpěr

V kapitole níže:

 • navážeme na základní principy
 • a na modelovém příkladu vypočteme počet vzpěr a délku pletiva.

 

Modelový příklad

Budeme stavět 60 metrů dlouhý plot o dvou stranách.

 • Strana A je dlouhá 45 metrů.
 • Strana B je dlouhá 15 metrů.
 • Plot je vysoký 160 cm.
 • Sloupky budeme klasicky betonovat do země.
 • Nepoužijeme podhrabové desky.

Celé oplocení bude na rovném povrchu.

Kalkulace počtu vzpěr

Začneme delší stranou A.

 • Pletivo uchytíme na prvním sloupku, zde bude první vzpěra.
 • Strana A má 45 metrů a překračuje náš stanovený limit 20-25 metrů bez změny směru.
 • Proto v půlce, což je 22,5 metrů, pletivo na sloupku ukončíme a na druhé straně sloupku budeme pokračovat novým.
 • Tento sloupek bude podepřen 2 vzpěrami.
 • Pletivem pokračujeme k rohovému sloupku, který je po dalších 22,5 metrech.
 • Zde, jelikož se mění směr oplocení, pletivo přerušíme.
 • Navážeme následně nové pletivo a pokračujeme jiným směrem. S tím že na tomto sloupku budou opět dvě vzpěry.

Pokračujeme stranou B.

 • Ujdeme posledních 15 metrů.
 • Na sloupku ukončíme pletivo.
 • A podepřeme jednou, poslední vzpěrou.

 

Poznámka k uvedenému postupu výše.

Při montáži svařovaného pletiva je samozřejmě sloupek již vzpěrami podepřen, ještě předtím, než na něj pletivo uchytíme. Tento popis byl zjednodušený pro lepší pochopení, kolik čeho bude potřeba zakoupit. Nejedná se o postup montáže!

Shrnutí

Již víme, kolik bude potřeba vzpěr a pletiva.

 • 6 vzpěr (jakou výšku zvolit si řekneme o kousek níže).
 • Pletiva bude potřeba 60 metrů o výšce 160 cm.

Konkrétně 2 role pletiva po 25 metrech a 1 role po 15 metrech. Odstřižky se mohou hodit pro případné opravy.

Kalkulace délky sloupků a vzpěr

Vycházet budeme z hloubky děr a toho, zda bude plot na rovině nebo ve svahu.

Výška sloupků a vzpěr

Výška sloupků i vzpěr se odvíjí od výšky pletiva a od míry zapuštění v zemi.

My doporučujeme vyhloubit díru alespoň 70 cm. S tím, že sloupek není zasazen úplně celý (nedotýká se dna díry). Nicméně by měl být zapuštěn v hloubce alespoň 50 cm.

Výška sloupků

V našem modelovém příkladu sloupky betonujeme do země a plot bude na rovném povrchu.

Klasické betonování do země

 • 160 cm | výška pletiva
 • + 50 cm | část sloupku, která bude v zemi
 • + 5 cm | prostor nad pletivem (rezerva pro čepičku sloupku)
 • + 5 cm | prostor pod pletivem (pletivo se nebude dotýkat země)

= 220 cm dlouhý sloupek. Pokud taková délka není v nabídce, vždy volíme sloupek delší, nikoliv kratší.

Výjimky ovlivňující délku sloupků

A) Montáž na zemní vruty

Při montáži na zemní vruty vycházíte z velikosti vrutu. Vrut se směrem dolů zužuje. Sloupek o průměru 38 mm lze tedy zapustit do vrutu hlouběji, než sloupek 48 mm. Přesná čísla většinou naleznete na e-shopu v detailu produktu nebo vám je sdělí prodejce.

B) Montáž na patky

Sloupek končí přesně v úrovni terénu. Při výšce pletiva 160 cm by tedy byla potřeba sloupky o výšce cca 170 cm.

C) Kvalita zeminy

Ať již u vrutů nebo klasické betonáže. Vždy je potřeba kotvit sloupky do rostlé pevné zeminy. Pokud se jedná např. pouze o nezhutněnou navezenou zeminu, je potřeba ji buďto zhutnit nebo se provrtat níže.

V takovém případě budete k délce sloupku přičítat ještě hloubku nezhutněné zeminy, pod kterou je potřeba se dostat.

D) Montáž ve svahu

V případě plotu ve svahu zvolíte delší sloupky. Většinou 20 až 40 cm delší. Záleží však na stupni sklonu.

Výška vzpěr

Vzpěra podepírá sloupek cca v ¾ jeho výšky a je pod úhlem 45 stupňů. Při tomto umístění a úhlu platí jednoduché pravidlo. Vzpěru zvolíte stejné délky jako sloupky.

= 220 cm dlouhé vzpěry.

Výjimky ovlivňující délku vzpěr

A) Svahovitý/nerovný terén
 • Podepření sloupku směrem dolů ze svahu = delší vzpěra.
 • Podepření sloupku směrem nahoru do svahu = kratší vzpěra.
B) Zemní vruty

V případě použití vrutů, vzpěry končí ve stejné úrovni jako je zem. Vzpěry se do vrutů nezapouštějí (narozdíl od sloupků). Na vrut nasadíte speciální čepičku, do které vzpěru uchytíte.

C) Podhrabové desky

V případě použití podhrabových desek se vzpěry nebetonují do země, ale opírají se o horní stranu desky (za použití speciálních držáků). Délka vzpěry bude přibližně stejná, jako je výška sloupku od země až k čepičce. Záleží však na zvolené výšce desky a na tom, jak moc ji zapustíte do země.

Výška oplocení s deskami

Výpočet je jednoduchý.

 • A) Navýšíte délku sloupků o výšku desek.
 • B) Délku sloupků ponecháte a zvolíte nižší pletivo.

Rozestupy mezi sloupky vám určí délka desky. Více o kalkulaci desek najdete v samostatném článku o podhrabových deskách.

Počet sloupků

Počet sloupků lze odvodit ze zvoleného rozestupu sloupků.

Rozestupy, počet plotových polí a počet sloupků

Obecně doporučovaná rozteč sloupků je 2,5 až 3 metry.

 • Více jak 3 metry = pletivo se bude kroutit (případně prověšovat).
 • Méně jak 2,5 metru = zbytečně zaplatíte navíc za další sloupky a beton.

Rozteč sloupků s podhrabovými deskami

Výjimku opět tvoří plot, který bude obsahovat podhrabové desky. Ty mají pevně danou délku (245 nebo 295 cm). Tím nám stanovují přesnou rozteč sloupků a celkově usnadňují výpočet.

Rozteč sloupků bez podhrabových desek

Námi doporučovaná ideální rozteč je někde mezi 2,4 až 2,7 metry.

Jelikož pletivo, průběžné sloupky, pouze míjí, není potřeba mít pevně stanovený rozestup sloupků. Nicméně doporučujeme zvolit jednu konkrétní rozteč a té se držet.

Nevypadá hezky mít jedno plotové pole 2,5 metru, druhé 2,7 a třetí třeba 2 metry.

Náš modelový příklad

Připomínáme. Bez desek.

 • Strana A = 45 metrů.
 • Strana B = 15 metrů.

Vezmete si prvních 45 metrů a vydělíte roztečí 2,5 metrů (nazvěme ji „ideální rozteč“). Dostanete číslo 18.

 • Strana A = 18 plotových polí.

Druhý úsek má 15 metrů. Vydělíte opět 2,5. Vyjde 6.

 • Strana B = 6 plotových polí.

Celkem 24 polí. Pozor ale, jedná se o počet plotových polí. Nikoliv sloupků! Každé pole má dva sloupky.

24 plotových polí (strana A + B) = 25 sloupků.

Co když vyjde číslo s desetinou čárkou?

Například 13 metrů dlouhá strana. Vydělíte 2,5 a dostanete číslo s desetinou čárkou. Přesněji 5,2 plotového pole. Logicky nebudete plot stavět tak, že 5 plotových polí bude mít rozteč 2,5 metru a šesté pole pouze pár desítek centimetrů.

Je proto potřeba zaokrouhlit. Tak, abyste vždy zůstali v rozumné rozteči (cca 2,4 až 2,9).

Zde konkrétně se tedy rozhodujete mezi 5 nebo 6 plotovými poli. Vše si vypočtete opačným postupem. Vezmete počet metrů dané strany a vydělíte počtem polí. V tomto případě 5 a 6.

 • 13 metrů děleno 5 = 2,6 metrů rozteč.
 • 13 metrů děleno 6 = 2,17 metrů rozteč.

Zde je volba jasná, zvolíte 5 plotových polí, jelikož rozteč 2,6 metru je plně dostačující (2,17 metru by bylo zbytečné a drahé).

Zpět k našemu modelovému příkladu

60 metrů celkem.

 • Strana A 45 metrů.
 • Strana B 15 metrů.
 • Rovný povrch, bez desek.
Zatím máme spočteno
 • Sloupky délky 220 cm – 25 kusů.
 • Vzpěry délky také 220 cm – 6 kusů.
 • Pletivo výšky 160 cm a o celkové délce 60 metrů.
  • 2x role po 25 metrech – na stranu A (z každé role zbude 2,5 metu).
  • 1x role po 15 metrech – na stranu B (vyjde přesně).

Kalkulace spon/příchytek

V úvodu jsme si vysvětlili, kolik příchytek či spon je potřeba na jeden sloupek počáteční/koncový a kolik přibližně na sloupek průběžný.

Pro úplnost si ale dopočítáme přesný počet příchytek a spon pro náš modelový příklad.

Počet spon/příchytek

Pro spony i příchytky platí stejný výpočet. Abychom ale stále dokola nepsali „spony/příchytky“, tak si výpočet ukážeme na sponách pro sloupky s prolisem.

Sloupky počáteční/koncové

Máme 4 sloupky, na kterých je pletivo ukončeno (sloupky jsou podepřeny vzpěrami). Avšak dva ze čtyř sloupků se nenachází na konci oplocení, ale v jeho středu. Musíme si proto uvědomit, že na těchto sloupcích nemůžeme jednou sponou uchytit dva konce pletiva.

Pro zjednodušení se proto budeme řídit konci pletiv a těch je stejně jako vzpěr = 6.

Na sloupcích se vzpěrami fixujete každé oko pletiva. Avšak bude zde záležet na typu pletiv. Přesněji na velikosti ok.

Pletivo s oky 50 x 50 mm

160 cm (výška pletiva) děleno 5 cm (výška ok) = 32 ok.

 • 32 spon na uchycení jednoho konce pletiva.

32 spon vynásobíte 6 konci pletiv (které budou na 4 sloupcích).

= 192 spon.

Pletivo s oky 50 x 100 mm

160 cm (výška pletiva) děleno 10 cm (výška ok) = 16 ok.

 • 16 spon na uchycení jednoho konce pletiva.

16 spon vynásobíte 6 konci pletiv (které budou na 4 sloupcích).

= 96 spon.

Sloupky průběžné

Celkem je 25 sloupků. Mínus 4 sloupky (počáteční/koncové) = 21 sloupků průběžných.

Jak jsme si řekli, stačí mít spony ob několik ok. Abychom ale uvedli nějaké konkrétní číslo, tak řekněme, že v našem modelovém příkladu dáme spony po 20 cm (pro zjednodušení jak pro pletivo s oky 50 x 50 mm, tak pro pletivo s oky 50 x 100 mm).

 • 160 cm výška pletiva děleno 20 cm rozestupy = spony pro 8 ok.
 • 8 spon krát 21 průběžných sloupků = 168 spon.

Celkem spon pro celé oplocení o délce 60 metrů:

 • Pro pletivo s oky 50 x 50 mm = 360 spon / příchytek celkem!
 • Pro pletivo s oky 50 x 100 mm = 264 spon / příchytek celkem!

Opět zopakujeme, počet spon je stejný jako počet příchytek.

Kolik koupit balení?

Spony

Spony se standardně prodávají po baleních: 100 ks/bal.

V našem případě bude potřeba:

 • Pletivo s oky 50 x 50 mm = 4 balení (400 ks spon).
 • Pletivo s oky 50 x 100 mm = 3 balení (300 ks spon).

Rezervu mějte vždy ideálně několik desítek spon.

Příchytky

Většinou pod označením „příchytky na napínací drát“.

 • Příchytky kovové (strong) se prodávají po jednom kusu.
 • Příchytky klasické plastové pak standardně v balení po 10 kusech.

Výpočet je na vás, dle toho, jaké příchytky zvolíte a v jakém poměru.

Nezapomínáme na vázací drát

U sloupků s prolisem postačí cca 3-4 metry. Jen na přichycení pletiva ke vzpěrám. U sloupků kulatých můžete koupit vázací drát i pro fixaci pletiva ke sloupkům, pokud si chcete pojistit stabilitu plotu.

Shrnutí

V našem modelovém příkladu:

Délka plotu 60 metrů.

 • Strana A – 45 metrů.
 • Strana B – 15 metrů.

Výška plotu 160 cm, rovný terén a bez podhrabových desek.

Je potřeba:

 • Svařované pletivo o výšce 160 cm.
 • Sloupky délky 220 cm – 25 kusů.
 • Vzpěry délky také 220 cm – 6 kusů.

K tomu dále:

Montáž na sloupky s prolisem

 • Pletivo s oky 50 x 50 mm = 360 ks spon (plus rezerva).
 • Pletivo s oky 50 x 100 mm = 264 ks spon (plus rezerva).

Montáž na kulaté sloupky

 • Pletivo s oky 50 x 50 mm = 360 příchytek (plus rezerva)
 • Pletivo s oky 50 x 100 mm = 264 příchytek (plus rezerva)

K montáži následně budou potřeba krepovací kleště na vypnutí pletiva a v případě ocelových nerezových spon také speciální kleště s vybráním.

Svařované pletivo s okem 50 x 100 mm, v antracitové barvě, poplastované – detail zdvojeného horního vodorovného drátu.

Věříme, že teď si již vše dokážete spočítat a na e-shopu vše potřebné přidat do košíku ve správném množství.

Pokud byste si ale i přesto nebyli jistí, můžete zaslat poptávku. Jak na kalkulaci materiálu, tak i na montáž. Nezávazně a zdarma.

menu