Čtyřhranné pletivo | kalkulace

Co se zde dozvíte?

→ Jak vybrat příslušenství ✓
→ Kolik čeho koupit ✓

Nechce se vám počítat? Poptejte kalkulaci materiálu (zdarma a nezávazně) skrze jednoduchý poptávkový formulář.

Kalkulace materiálu a výběr vhodného příslušenství pro čtyřhranné pletivo

Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v zelené barvě, poplastované.

Mezi nezbytné příslušenství patří:

 • sloupky,
 • vzpěry,
 • napínáky (neboli ráčny),
 • napínací drát,
 • vázací drát,
 • příchytky na napínací drát.

Dále doporučujeme:

 • Spony a kleště Rocafix.

Volitelné příslušenství:

 • Opasek na uchycení napínáku.

 

Pro správný výběr i výpočet příslušenství je nezbytné seznámit se se základy montáže plotu.

Kalkulaci si lze usnadnit:

 1. Poptáním kalkulace (ideálně přes formulář).
 2. Použitím online kalkulátoru (nedoporučujeme).

Online kalkulátory jsou nepřesné. Při výpočtu je totiž potřeba zohlednit velké množství faktorů a současné kalkulátory to zatím nedokážou. To je také důvod, proč je článek níže tak dlouhý.

Základní příslušenství – varianta pletiva bez ND

Vše si ukážeme na pletivu bez zapleteného napínacího drátu.

Pokud máte již zakoupené pletivo s napínacím drátem anebo jste pro něj pevně rozhodnuti, nevadí. Výpočet bude téměř stejný. Jen si odečtete od soupisky materiálu horní a spodní napínací drát.

Role čtyřhranného pletiva bez napínacího drátu, zelená barva (RAL 6005).

Volitelné a doporučené příslušenství

Začneme tím nejjednodušším.

 • Opasek jako náhrada napínacího drátu.
 • Spony jako náhrada vázacího drátu.

Opasek na uchycení napínáku

Pokud opasek nepoužijete, lze jej nahradit kusem napínacího drátu. Pozor, napínacího drátu, nikoliv vázacího!

Kvalita, potažmo pevnost, je +/- stejná.

 • Opasek je snazší a rychlejší na montáž.
 • Napínací drát je naopak o něco levnější.

Ani jednou z variant neuděláte chybu.

Počet opasků

Výpočet je jednoduchý:

Počet opasků = počet použitých napínáků (neboli ráčen).

O počtu napínáků a o případném nahrazení několika opasků očky, si více povíme za chvíli.

Spony a kleště Rocafix

Spony jsou též volitelné, jelikož se dají nahradit kusem vázacího drátu. Pozor, ještě jednou opakujeme, zde se komponenta nahrazuje pro změnu drátem vázacím, nikoliv napínacím.

Spony nebo kus vázacího drátu slouží pro fixaci pletiva ke středovému napínacímu drátu. Použijete tedy u všech pletiv výšky 125 cm a vyšší.

 • Spony jsou daleko rychlejší, jednodušší a kvalitnější řešení.
 • U vázacího drátu hrozí poranění (pokud jej kvalitně neodštípnete a neošetříte).
 • Vázací drát má jedinou výhodu, kterou je o něco málo nižší cena.

My doporučujeme zvolit fixaci pomocí spon! 

Kleště a spony Rocafix – postup montáže.

Počet spon

Výpočet:

30 cm plotu = 1 spona

Pletivo k drátu není potřeba uchycovat na každém oku. Stačí vždy po cca 30-40 centimetrech. U plotu o délce například 20 metrů, budete potřebovat necelých 70 spon. Spony jsou většinou v balení po 200 nebo 1000 kusech. Na menší plot vám většinou postačí balení o 200 kusech.

Základní principy

Pro správnou kalkulaci počtu komponent a jejich rozměrů je potřeba znát základní principy montáže plotu z pletiva.

Základní principy napínacího drátu a vzpěr

Základem je napínací drát

 • Napínací drát se vždy vypíná pomocí napínáku (ráčny).
 • Máme horní, středový a spodní napínací drát.
 • Jedná se o opěrný prvek plotu z pletiva.
 • Horní napínací drát je zároveň hlavním nosným prvkem!
 • Středový napínací drát nemusíte použít u pletiva výšky 100 cm.

Velký tah horního napínacího drátu

 • Tah po vypnutí pomocí ráčny mají všechny napínací dráty stejný.
 • Avšak horní napínací drát má největší potenciál ohnout sloupky.
 • Proto je potřeba umístit vždy ke sloupku vzpěru.
Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v zelené barvě, poplastované (detailní záběr na horní nosný napínací drát).

Sloupky a vzpěry

A teď to nejdůležitější. Napínací drát NENÍ potřeba přivazovat úplně ke každému sloupku, a proto není potřeba mít na úplně každém sloupku vzpěru.

Pokud máte plotový úsek o délce např. 16 metrů a tento plotový úsek bude v jedné rovině, tak napínací drát uchytíte na prvním a na posledním sloupku tohoto plotového úseku. Sloupky, které se nacházejí mezi, jsou napínacími dráty a pletivem pouze míjeny. A to většinou ze strany, která směřuje ven z vašeho pozemku.

Dva typy sloupků

Sloupky počáteční/koncové
= jsou sloupky, ke kterým se uvazuje napínací drát a které jsou podepírány vzpěrami.

Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v zelené barvě, poplastované – detail použití vzpěr.
Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v antracitové barvě, poplastované – detail použití vzpěry na koncovém/počátečním sloupku.

Sloupky průběžné
= jsou sloupky nacházející se mezi. Napínací drát je k průběžným sloupkům uchycen pouze do příchytek na napínací drát. V těchto příchytkách je však drát volně a při vypnutí drátu nejsou sloupky taženy k žádné straně. Proto není potřeba vzpěr.

Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v antracitové barvě, poplastované – detail uchycení horního napínacího drátu v příchytce na průběžném sloupku.
Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v zelené barvě, poplastované – detail napínacího drátu, který míjí průběžný plotový sloupek a je pouze zavěšen do příchytky na ND.

Jelikož průběžné sloupky nemusí být podepřeny vzpěrami, mohou mít teoreticky i slabší průměr (my ale doporučujeme nešetřit a zvolit stejně silné sloupky, jako budou sloupky počáteční a koncové).

Kdy podepírat sloupky vzpěrami?

Výpočet:

1 uvázání napínacího drátu ke sloupku = jedno umístění vzpěry

Důvod?

Napínací drát je vždy v přímé rovině „jako když střelí“. Nelze jej ohnout jakýmkoliv směrem o sloupek. Krom na úplný začátek a konec oplocení, vzpěry dále umisťujeme:

A) Vzpěry umístíme při každé změně směru

Pokud máte změnu směru oplocení (doleva, doprava, do kopce, z kopce), tak musíte vždy v tomto místě napínací drát na sloupku ukončit.

Tedy drát je ke sloupku napřímo uchycen a následně na ten stejný sloupek je navázán nový kus napínacího drátu, který pokračuje jiným směrem. Takový sloupek bude obsahovat dvě vzpěry. Každou vždy ve směru napínacího drátu.

Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v zelené barvě, poplastované.
B) Vzpěry umístíme, pokud je strana delší než 25 metrů

Pokud máte rovnou stranu pozemku, která je delší než 20-25 metrů, napínací drát také přerušíte. Například u 40 metrů dlouhé strany plotu ukončíte napínací drát přesně v půlce (tedy po 20 metrech) a následně navážete nový.

Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v antracitové barvě, poplastované – detail použití vzpěr.

Shrnutí

Počet vzpěr na sloupku dle jeho umístění:

 • Na úplném začátku oplocení = 1 vzpěra
 • Změna směru nebo po 25 m = 2 vzpěry
 • Na úplném konci oplocení = 1 vzpěra

Napínací drát sloupek se vzpěrami nikdy nemíjí! Vždy je na něm uchycen na přímo.

Čtyřhranné pletivo - základní principy montáže - uchycení napínacího drátu a použití vzpěr | Pletipedie.cz

Nezbytné příslušenství

Vše si vysvětlíme a spočítáme na jednoduchém modelovém příkladu.

Modelový příklad a kalkulace napínacího drátu

Modelový příklad plotu

 • 50 metrů dlouhý plot (dvě strany pozemku).
  • Strana A = 40 metrů.
  • Strana B = 10 metrů.
 • Plot vysoký 160 cm (bez podhrabové desky).

Jak na vzpěry a napínací drát?

Začneme stranou A (40 metrů).

 • Napínací dráty (horní, střední a spodní) uchytíte na prvním sloupku a podepřete první vzpěrou.
 • 40 metrů dlouhá strana překračuje náš stanovený limit 25 metrů.
 • Takže napínací drát v půlce strany (po 20 metrech) na sloupku ukončíte a navážete nový.
 • Tento sloupek bude podepřen dvěma vzpěrami.
 • Drátem pokračujete k rohovému sloupku, který je po dalších 20 metrech.
 • Zde, jelikož se mění směr plotu, drát na sloupku opět ukončíte a přidáte vzpěru.

Pokračujeme stranou B (10 metrů).

 • Na rohový sloupek si navážete nový kus napínacího drátu a pokračujete jiným směrem.
 • V tomto směru nezapomeňte na sloupek umístit druhou vzpěru.
 • Ujdete posledních 10 metrů.
 • Na sloupku ukončíte napínací dráty a podepřete jednou, poslední vzpěrou.

Pro modelový příklad bude tedy potřeba:

6 vzpěr a 3 řady napínacího drátu (pletivo výšky 160 cm).

Doplňující poznámka:

Při montáži napínacích drátů jsou samozřejmě sloupky již vzpěrami podepřeny, ještě předtím, než na ně uchytíte dráty. Popis výše byl zjednodušený pro lepší pochopení. Nejedná se o postup montáže.

Délka napínacího drátu

3 řady napínacího drátu na plotu délky 50 metrů = celkem 150 metrů napínacího drátu.

Napínací dráty se prodávají po konkrétních návinech. Většinou je to délka běžné role pletiva + jeden metr rezerva. Například návin napínacího drátu 26 metrů je vhodný k 25metrové roli pletiva. K takovéto roli pletiva bychom tedy koupili:

 • buď 2 náviny napínacího drátu (k výšce plotu 100 cm),
 • nebo 3 náviny (k výšce pletiva 125 cm a více).

Ale existují i náviny napínacího drátu delší či kratší.

V našem modelovém příkladu bychom použili:

> 3x návin napínacího drátu po 52 metrech.

Napínací drát si vždy nastřiháte dle potřeby. V každé řadě tak budete mít rezervu 2 metry. Ta je dostatečná, pokud budete na sloupku mít napínák uchycen pomocí opasku. Pokud ale použijete jako alternativu kus napínacího drátu, raději bychom dokoupili ještě jeden návin, třeba jen o 16 metrech.

Pokračujeme v kalkulaci [1/3]

 • Zvolíme si počet sloupků i jejich výšku.
 • To samé i u vzpěr.
Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v antracitové barvě, poplastované.

Sloupky a vzpěry

Stále pokračujeme v našem modelovém příkladu.

Délka sloupků

Máme pletivo výšky 160 cm. My doporučujeme vyhloubit díru alespoň 70 cm. S tím že sloupek není zasazen úplně celý, přesněji, nedotýká se dna díry. Nicméně by měl být v hloubce ideálně 50 cm a více.

Takže vezmete výšku pletiva, ta je 160 cm, přičtete 50 cm (sloupek v zemi) a dále alespoň 5 cm nad pletivem (rezerva pro čepičku, opasek) a cca 5 centimetrů pod pletivem. Pletivo se nebude dotýkat země.

Vyjde vám sloupek o délce 220 cm. Pokud taková délka není v nabídce, vždy volíte sloupek delší, nikoliv kratší.

Délka vzpěry

Vzpěra je ke sloupku pod úhlem 45 stupňů v cca 3/4 výšky sloupku. Pokud máte rovný terén, není potřeba nic složitě počítat a zvolíte vzpěru stejné výšky jako jsou sloupky.
> Takže vzpěry také 220 cm.

Kdy je potřeba delší vzpěry?

Pozor, pokud máte svahovitý terén, většinou je potřeba použít sloupky a vzpěry o něco delší. Zde už je to velmi individuální a doporučujeme konzultaci s odborníkem.

Kdy je potřeba kratší vzpěry?

Druhou výjimkou je, pokud máte oplocení s podhrabovými deskami. Vzpěry se nebetonují do země, ale opírají se o desky (za použití speciálního držáku).

Počet sloupků

V našem příkladu je pozemek v rovině, a tedy sloupky i vzpěry budou délky 220 cm.

Obecně je doporučovaná rozteč sloupků 2,5 až 3 metry.

 • Více jak 3 metry = pletivo se bude tzv. prověšovat.
 • Méně jak 2,5 metru = zbytečné náklady navíc.

My doporučujeme se pohybovat v rozmezí 2,4 až 2,7 metru.

Stanovení rozteče s podhrabovou deskou.

Desky nám jasně stanovují rozteč sloupků. Standardně jsou k dostání desky 245 cm anebo 295 cm.

Stanovení rozteče bez podhrabové desky.

Pletivo všechny průběžné sloupky pouze míjí. Není proto potřeba mít pevně stanovený rozestup sloupků. Vše má ale své hranice. Zvolte si proto jeden konkrétní rozestup a toho se držte. Tedy například 2,6 metru, nebo 2,7 metru. Vyvarujte se tomu, aby jedno plotové pole mělo například 2,5 a druhé plotové pole 2,9 metru.

Výpočet rozestupu

Máte plotový úsek o délce 40 metrů a 10 metrů.

Vezměte si prvních 40 metrů a vydělte roztečí 2,5 metrů (nazvěme ji „ideální rozteč“).

= 16 plotových polí.

Druhý úsek má 10 metrů. Vydělíte opět 2,5. Vyjde vám 4.

= 4 plotová pole.

Dohromady máte 20 plotových polí. Ale pozor, je to počet plotových polí, nikoliv sloupků.

Je potřeba na konec přičíst jeden sloupek (1 plotové pole = 2 sloupky / 2 plotové pole = 3 sloupky / atd.).

Tedy na 20 plotových polí bude potřeba 21 sloupků.

Co když vyjde číslo s desetinou čárkou?

Například budete mít 13 metrů. Děleno 2,5 roztečí. Rovná se 5,2 plotových polí. Jelikož chcete mít všechna plotová pole stejně velká a souměrná, tak je potřeba zaokrouhlit a zvolit si, zda budete mít 5 nebo 6 polí.

Zaokrouhlujete tak, abyste vždy zůstali v ideální rozteči, někde mezi 2,3 až 2,7 případně 2,9.

To uděláte tak, že pokud máte 5,2 plotového pole, musíte buď upravit na 5 plotových polí anebo na 6 plotových polí. A logicky, čím méně plotových polí na danou délku strany pozemku, tím větší rozteč. A opačně, čím více plotových polí, tím menší rozteč.

 • 5 plotových polí = rozteč 2,6 m (výpočet: 13 metrů děleno 5 plotovými poli).
 • 6 plotových polí = rozteč 2,17 m (výpočet 13 metrů děleno 6 plotovými poli).

Zde je volba jasná, zvolíte 5 plotových polí, jelikož rozteč 2,6 metru je plně dostačující (2,17 metru by bylo zbytečné).

Zpět ale k našemu původnímu příkladu.

50 metrů dlouhé oplocení s roztečí 2,5 metru = 21 sloupků.

 

Pokračujeme v kalkulaci [2/3]

 • Vybereme napínáky.
Zelené čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu uchycené do napínáku (ráčny).

Napínáky (neboli ráčny)

Napínák (ráčna) slouží k vypnutí napínacího drátu. Napínák se uchycuje ke sloupku:

 • buďto kusem napínacího drátu
 • nebo opaskem.
Krátký plotový úsek (cca do 8, 10 metrů)
 • Napínák postačí mít pouze na jednom konci drátu.
 • Jeden konec napínacího drátu uchytíte do napínáku (a napínák ke sloupku).
 • Druhý konec napínacího drátu přivážete ke sloupku na přímo.
Dlouhý plotový úsek (cca 10 metrů až 25 metrů)
 • Napínací drát bude uchycen do napínáku na obou jeho koncích.

Kalkulace počtu napínáků

Na sloupku, kde je napínací drát ukončen, je vždy vzpěra. Počet napínáků je roven počtu vzpěr krát počet řad napínacích drátů (2 nebo 3 řady).

V našem modelovém příkladu je 6 vzpěr = 6 konců napínacích drátů. Krát 3 řady napínacích drátů.

= 18 napínáků (ráčen).

Teoreticky byste mohli na straně B, která má 10 metrů, použít napínáky jen na jednom konci, my ale doporučujeme u 10 metrů již raději použít napínáky na obou stranách drátu. 

Uchycení napínáků

Pokud jste se rozhodli, že na uchycení napínáků nepoužijete kus napínacího drátu, ale opasek, tak výpočet bude následovný.

18 ráčen = 18 opasků

Nicméně,

na sloupcích se vzpěrami, které se nacházejí uprostřed oplocení (sloupky kde jsou dvě vzpěry), můžete část opasků nahradit očky na opasek.

V našem modelovém příkladu jsou 2 takovéto sloupky.

 • Sloupek uprostřed strany A (uprostřed 40 metrů).
 • Sloupek rohový (mezi stranou A a B).

Celkem vynecháte 6 opasků, které nahradíte 6 páry oček (každý opasek = 2 očka). Tím dostanete:

 • 12 opasků.
 • 12 oček (6 párů oček).

 

Když to shrneme. Máte 3 možnosti:

 1. Napínák vždy uchytit kusem napínacího drátu.
 2. Napínák uchytit vždy opaskem (18 kusů).
 3. Napínák uchytit opasky v kombinaci s očky na opasek (12 opasků, 6 párů oček).

Volba je čistě na vás.

Pokračujeme v kalkulaci [3/3]

 • Vybereme příchytky.
 • Zvolíme správnou délku vázacího drátu.

Příchytky na napínací drát

Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v antracitové barvě, poplastované.
Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v antracitové barvě, poplastované – detail uchycení středového napínacího drátu v příchytce na průběžném sloupku.
Čtyřhranné pletivo bez napínacího drátu v antracitové barvě, poplastované – detail uchycení spodního napínacího drátu v příchytce na průběžném sloupku.

Příchytku umisťujete vždy na průběžné sloupky (= sloupky bez vzpěr). Výpočet je jednoduchý. Počet průběžných sloupků x počet řad napínacích drátů (2 nebo 3 řady).

V našem modelovém příkladu jsou 3 řady napínacích drátů a 17 průběžných sloupků.

= 51 příchytek na ND.

Přičemž příchytky se většinou prodávají po baleních. Standardem je balíček po 10 ks. V takovémto případě doporučujeme 6 balení (vždy mějte rezervu).

= 60 příchytek na ND (z toho 9 rezerva).

Rezervu mějte i v případě, že máte možnost koupit příchytky po kusech. Za nás alespoň 4, 5 příchytek do rezervy. Stejně tak, pokud vám vyjde, že potřebujete například 19 příchytek a kupujete po balení. Kupte raději 3 balení (30 příchytek).

Vázací drát

Pozor, vázací drát! Nikoliv napínací!

 • Vázací drát = slabší průměr, lepší manipulace (drát je tvárný, snadno ohebný).
 • Napínací drát = silnější průměr, vhodný jako nosný prvek plotu.

Vázacím drátem fixujete vždy konec pletiva ke sloupkům se vzpěrami. Tedy k těm, kde je ukončen a přichycen napínací drát.

Teoreticky byste mohli vynechat sloupky nacházející se uprostřed oplocení (v našem modelovém příkladu střed strany A a pak rohový sloupek). Pletivo nám totiž umožňuje, narozdíl od napínacího drátu, mít jej zahnuté přes roh. Nicméně není to příliš vzhledné. Navíc čtyřhranné pletivo lze snadno v jakémkoliv bodě rozpojit.

Vázací drát použitý k fixaci pletiva ke koncovému sloupku.

Výpočet pro modelový příklad

V našem příkladu budete pletivo fixovat na všech sloupcích se vzpěrami = 4 sloupky, kde bude pletivo ukončeno a zafixováno. Většinou se odměřuje 1,5 až dvojnásobek výšky pletiva, což vychází na přibližně 8 metrů vázacího drátu.

Kolik balení vázacího drátu koupit?

Z výpočtu výše vyplývá, že pokud máte oplocení kratší než 100-150 metrů, s přehledem postačí jedno balení vázacího drátu. Vázací drát se totiž standardně prodává v návinu po 50 metrech (někdy po 100 metrech).

Vázací drát následně využijete na fixaci pletiva ke vzpěrám (aby pletivo za silného větru tzv. „necinkalo“), případně místo spon Rocafix. Obecně lze vázací drát (na rozdíl třeba od napínáků) využít i pro jiné účely než montáž plotu. Takže se vám pár desítek metrů navíc v domácnosti určitě neztratí.

Podhrabové desky

Velmi stručně ke kalkulaci plotu, který obsahuje podhrabové desky.

Podhrabová betonová deska pod plot jako náhrada podezdívky.

Rozdíly ve výpočtu

Vše, co jsme si řekli výše, zůstává stejné. Pouze si:

 • Prodloužíte sloupky o výšku podhrabové desky nebo o výšku desky snížíte výšku pletiva.
 • Použijete kratší vzpěry.

Desky mají výšku 20 nebo 30 cm.

Deska vám také jasně určí rozteč sloupků. Délka desky může být 245 nebo 295 cm.

Příslušenství k podhrabovým deskám

Podhrabová betonová deska pod plot jako náhrada podezdívky – detail uchycení desky v průběžném držáku.
Podhrabová betonová deska pod plot jako náhrada podezdívky – detail uchycení desky v koncovém držáku.
Podhrabová betonová deska pod plot jako náhrada podezdívky – detail uchycení držáku na plotovou vzpěru.

Držák podhrabové desky je k dostání vždy o stejné výšce jako deska. 20 nebo 30 cm.

 • Držák průběžný – všude, kde je oplocení v rovině.
 • Držák koncový – na první sloupek, na poslední sloupek nebo při změně směru oplocení.

Desky je také potřeba doplnit o držáky vzpěr. Držáky se uchycují na desku (a ukotvují šroubem) a následně se do nich vkládají vzpěry.

1 vzpěra = jeden držák

Více o podhrabových deskách v našem samostatném článku.

Shrnutí kalkulace – modelový příklad

Parametry plotu:

→ 50 metrů dlouhý plot ✓
→ Jedna strana 40 metrů ✓
→ Druhá strana 10 metrů ✓
→ 160 cm požadovaná výška ✓
→ Bez podhrabových desek ✓

 

Nákupka

Pro plot budete potřebovat:

Nezbytné komponenty
 • Sloupky délky 220 cm = 21 kusů.
 • Vzpěry délky 220 cm = 6 kusů.
 • Napínáky = 18 kusů.
 • Napínací drát = 150 metrů + rezerva (ideálně 3 náviny po 52 metrech).
 • Vázací drát = jeden kus (návin 50 metrů, stačil by ale i 25metrový).
 • Příchytky na napínací drát = 51 kusů + rezerva (6 balení po 10 kusech).
Doporučené komponenty
 • Spony a kleště Rocafix = 1 kleště a cca 70 spon (1 balení po 200 kusech).

Kleště Rocafix a řada jiných příslušenství k montáži plotu jsou u námi doporučeného prodejce k zapůjčení.

Volitelné komponenty

Pokud:

 • Pokud zvolíte opasky na uchycení napínáku = 18 kusů.
 • Pokud 6 z nich nahradíte očky = 12 kusů opasků a 12 oček.
 • Pokud obecně všechny opasky nahradíte kusem napínacího drátu, tak doporučujeme dokoupit ještě jeden návin napínacího drátu (postačí 10-16 metrů, dle nabídky prodejce).

Pokud nepoužijete spony na uchycení ke středovému napínacímu drátu a nahradíte je vázacím drátem, i tak by vám mělo 50 metrů vázacího drátu vystačit.

Pokud ještě nejste rozhodnutí, kde pletivo a potřebné komponenty nakoupit, nahlédněte u nás na stránkách do sekce e-shop. Naleznete tam odkazy na ověřený internetový obchod, který má v nabídce vše, co jsme zmínili výše. Většina zboží je skladem a možnost doručení je po celé České republice.

Věříme, že teď již pro vás bude kalkulace příslušenství hračka a můžete bez obav rovnou vyrazit na e-shop a sestavit si vámi preferované oplocení.

Pokud si však stále nejste kalkulací oplocení zcela jistí, můžete zaslat poptávku. Jak na kalkulaci materiálu, tak i na montáž. Nezávazně a zdarma.

menu